laes

Familiens muligheder i Børnehuset SIV

Vi er fem ansatte, som hver dag byder de alvorligt syge børn og deres forældre velkommen. Også børnenes søskende og bedsteforældre må komme efter aftale.

Børnehuset SIV er et ”sikkert” sted for dit syge barn. Her er andre børn at lege med, og husets pædagoger, Jeanne, Susanne og Katrine sætter aktiviteter i gang, der passer til børnenes dagsform.

Som forælder deltager du i dagens aktiviteter sammen med dit barn – men har også mulighed for at foretage dig noget på egen hånd, som f.eks. kreative eller sportslige aktiviteter. Du kan også drikke en kop kaffe med de andre forældre – eller bare slappe af med et blad.

Også for raske søskende

Søskende kan nemt blive klemt, når der kommer et sygt barn i familien, og ofte ser vi, at de har meget stor glæde af at komme her og møde andre børn i samme situation som dem selv. Men det er også vigtigt, at søskende får lov til så vidt muligt at bevare deres normale dagligdag og tilknytningen til deres egen institution.

Næsten som almindelig daginstitution

Som i en almindelig daginstitution hjælper personalet børnene med at udvikle børnenes sociale kompetencer og relationer. Vi gør det gennem leg og ved at hjælpe dem til at blive en del af børnegruppen.

Huset fungerer som et dagtilbud. Det vil sige, at I kan komme to, tre eller flere gange om ugen. Børnene skal være i huset sammen med en af sine forældre eller en anden voksen, der står barnet nær. Som forælder/voksen er du altså ansvarlig for dit barn/dine børn, mens du er i Børnehuset.

Ønsker du en plads til dit barn i Børnehuset SIV, skal du først rette henvendelse til os for at høre om der er plads og derefter din hjemkommune i forbindelse med visitation. Vi hjælper gerne med kontakten til kommunen.

Voksentid

Nogle dage laver vi ”kun-for-voksne”-arrangementer i løbet af dagen, hvor personalet passer børnene imens. Derudover har vi også aftenarrangementer såsom foredrag med fagpersoner, hyggeaftener eller tilbud om at dyrke motion med en instruktør. Se mere i  kalenderen her på sitet.

Tilmelding/afbud

For alle tilbud gælder, at tilmelding/afbud helst skal ske senest dagen i før (eller i særlige situationer på selve dagen inden 9.00) på tlf. 44 95 00 66 eller via vores lukkede Facebook-gruppe for husets brugere. Dette kan nemlig give plads til andre, og samtidig give det os som personale en bedre mulighed for at planlægge dagens aktiviteter.

Åbent alle hverdage kl. 9.30 – 16.00

Børnehuset SIV - Alfred Sørensensvej 4 - 3520 Farum - tlf. 44 95 00 66 - email [email protected] - CVR 20956372