Børnehuset SIV

Hvad er Børnehuset SIV?

Børnehuset SIV er institution for alvorligt syge børn og deres familier. Husets børn har mange forskellige sygdomme. De mest almindelige er alvorlige hjertefejl, leukæmi, andre cancerformer og svære immundefekter.

Familierne til alvorligt syge børn er ofte nødt til at leve isoleret pga. et lavt immunforsvar, hvilket et kan være meget ensomt. I børnehuset ønsker vi at give de familier mulighed for at omgås andre i dagligdagen, og i særdeleshed vil vi gerne hjælpe det syge barn med at udvikle sine sociale kompetencer igennem leg og samvær med andre børn!

Ønsker man en plads i børnehuset, skal man først tale med os for at høre om der er en ledig plads. Derefter skal man kontakte sagsbehandleren i sin hjemkommune, så barnet kan visiteres hertil og det hjælper vi gerne med.

Børnehuset i fem punkter

  • Vi hjælper familier med alvorligt syge børn til at have en hverdag, der ligger så tæt på den almindelige som muligt
  • Vi bryder familiens isolationen og fungerer som bindeled mellem den sygdomsramte families dagligdag og verden udenfor, som andre mennesker tager for givet
  • Vi understøtter sammenholdet i familier, der lever under et hårdt pres
  • Vi styrker og opretholder syge børns evne til social kontakt
  • Vi hjælper børn og forældre med at komme tilbage til en hverdag i en almindelig daginstitution efter endt sygdom. Dette gør vi blandt andet via samarbejder med de institutioner, der skal modtage et af ”vores” børn, idet vi rådgiver personalet om, hvad det vil sige, at barnet har haft en alvorlig sygdom

Se vores pjece her.

Åbent alle hverdage kl. 9.30 – 16.00

Børnehuset SIV - Alfred Sørensensvej 4 - 3520 Farum - tlf. 44 95 00 66 - email [email protected] - CVR 20956372